Moss kommune

Prisliste for leie av skolebygg

Følgende grupper er unntatt å betale leie for skole- og barnehagelokaler: 
- Virksomhetens egne brukere (elever/foreldre) for arrangementer som er åpne for alle (skolefest etc)
-Kulturskolens arrangementer
-Foreninger med aktiviteter for kronisk syke eller funksjonhemmede
-Treninger/øvinger for barn og unge under 19 år

Priser for leie av skolebygg

Priser for leie av skolebygg
Utleie  Pris    Pris pr dag   Pris pr kveld   Pris pr time 
Utleie av gymnastikksaler til trening/øvinger i helger og skoleferier avtales direkte med skolens ledelse. Pris for slik utleie følger ordinær utleie av gymnastikksaler pkt 1. 545,-      
Utleie av gymnastikksaler til stevner og andre  arrangementer (også bursdager) pr påbegynt dag 545,-      
Overnatitting i gymsal/klasserom ved turneringer oa (pr person/døgn) 100,-      
Utleie av ordinære klasserom til møter etc.     275,- 545,-
Utleie av spesialrom som musikkrom, skolekjøkken, formingsrom etc til øvinger oa.     350,- 650,-
Utleie barnehager til f.eks bursdager (pr dag) 545,-      
Leie av egen skole eller barnehage  (altså der barnet går) pr gang Gratis      
Utleie ungdomsskolene        
Lysstudio   400,- 300,-  
Kantine ungdomstrinn   500,- 1 000,-  
Auditorium   700,- 500,-  
Aula   1500,- 1000,-  
Store møterom   1000,- 800,-  
Spesialrom   700,- 500,-  

 

Prisliste utleie Rygge Ungdomsskole

Prisliste utleie Rygge Ungdomsskole
Rom Navn Beskrivelse Ukedager /  17-22/ helger 1/2 dag lø/søn 10-22 hel dag Faste avtaler, 1 kveld/uke, månedsleie
Aula Gullfunnet ,>200 personer 1 000,00 1 500,00  
Klasserom   Max 30 personer 500,00 700,00 2 000,00
Kantineområdet   Inngangspartiet + spiseareal + Vardåsen 1 000,00 1 500,00  
Spesialrom Skolekjøkken S.108, S.111, inntil 16 personer 800,00 1 000,00 3 000,00
Spesialrom K&H-rom Tresløyd S. 139, tegneforming S.120, keramikk S.133 500,00 700,00 3 000,00
Møterom M&H Max 16 personer 500,00 700,00  
Grupperom   6-8 personer 300,00 400,00 1 500,00
Øvingsrom Sidescene S.155, med instrumenter, kortrapper, dans 800,00 1 000,00 3 000,00
Auditorium Kajalunden 2.etg 60 plasser 500,00 700,00 2 000,00
  Telemarkslunden 3.etg 60 plasser 500,00 700,00 2 000,00
  Evjesund 3.etg 90 plasser 500,00 700,00 2 000,00

 

Hoppern skole: 

Pris for leie av kultursalen på Hoppern er 200,- per time.
Ta kontakt med kulturavdelingen ved Grethe Reinnel i Moss kommune for nærmere avtale. 
For informasjon om leie av idrettshall kan du se her.