Øreåsen skole

Øreåsen skole er en 1-7 skole med 350 elever og 50 ansatte på skole og SFO. Skolen har et spennede utområde med turnbasseng, skaterampe, tarzanjungel og vi har stort fokus på uteleker i friminuttene. Vi kan også benytte oss av kunstrgressbane, lavvo og vollyballbane rett ved skolen. Øreåsen skole har kroppsøvning i Øreåsenhallen, noe som gir oss svært gode muligheter for fysisk aktivitet.

Kontaktinformasjon

Øreåsen skole
Øreåsveien 8
1528 Moss 
Telefon: 40 40 37 76

Pålogging til Skooler, Visma

Vi ønsker at våre elever blir rustet til å åpne dører mot verden og fremtiden, og vår visjon «Et godt sted å være, et godt sted å lære» hjelper oss til å holde riktig fokus. Vi har fine og varierte uteområder i umiddelbar nærhet, og det er gode muligheter for aktivitet og fysisk utfoldelse for alle elever. 
Skolen er heldigitalisert, og alle elevene bruker Ipad eller PC som læringsverktøy. 
Som dysleksivennlig skole er vi opptatt av tilpasset opplæring, og vi ønsker å legge til rette for at elevene opplever mestring og mening gjennom god faglig og sosial utvikling. 
Vår plan for sosial kompetanse sees i sammenheng med Fagfornyelsen og Rammeplanen for SFO. Året deles inn i seks perioder der temaene er vennskap, empati, samarbeid, trygghet, selvkontroll og ansvarlighet. I tillegg har vi internasjonal uke, grønn uke, aktivitetsdager, markering av høytider, Øreåsen talenter og en stor felles sommeravslutning for hele skolen.


Hjertelig velkommen til skolen vår!
 

Visma foresattportal