Moss kommune

Permisjonsregler

Etter Opplæringsloven § 2-11 har man mulighet til å søke permisjon fra den pliktige opplæringen; "Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker."

Søknaden leveres i Visma foresattportal.

Visma Flyt Skole
 
Det er delegert ut til den enkelte skole som behandler søknaden. Søknad om permisjon gjøres i foresattportalen i Visma.
Her vil det komme informasjon om hvordan du kan søke om elevpermisjon i Visma

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av eksamener.

Rett til permisjon

Elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen på de dagene trossamfunnet har helligdager.

Lenke til opplæringsloven §2-11 om permisjon fra ordinær opplæring.

Klage

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon, må du gjøre dette innen 3 uker etter mottatt svar på søknaden. Klagen sendes skolen som har behandlet søknaden.