I Moss samarbeider skolene, skolehelsetjenesten og lokalt politi om å forebygge rusproblematikk hos ungdom. Det gjør de blant annet via “Utsett” - et rusforebyggende program for foreldre på ungdomsskolene i Moss. 

SLT-modellen er en modell for å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.  Målgruppen er barn og ungdom 10-25 år.

 

Ungdata gjennomføres i de fleste norske kommuner hvert tredje år. Siste rapport fra Moss er fra 2022 viser blant annet at flere ungdommer er fornøyd med foreldrene sine,  at skjermbruken har økt og at idretten fører flest sammen. 

 

Visste du at ungdom i Moss svarer at de heller lytter til sine foreldre enn til jevnaldrende i synet på rus? Og at de synes at foreldrene er viktige forbilder også når de har blitt tenåringer? Ungdommen din lytter til deg! Snakk om alkohol og rus med barna dine.

Her finner du hele veilederen i rusforebyggende arbeid for tenåringsforeldre i Moss.

Hovedmål for det rusforebyggende arbeidet i Mosseskolen er å utsette alkoholdebuten. Utsatt alkoholdebut har størst forebyggende effekt, og det forebygger også bruk av andre rusmidler.