Moss kommune

Leksehjelp

Leksehjelp er regulert i opplæringsloven § 13-7 a.

Alle elever på grunnskolen har rett til leksehjelp, og kommunen har en tilsvarende plikt. Det er frivillig å delta på leksehjelpen og tilbudet er gratis. Det totale antallet timer som skal fordeles på 1.-10. trinn, er åtte timer per uke. Kommunen avgjør hvordan leksehjelpen bør organiseres innenfor rammene av opplæringsloven. En del av den kommunale handlefriheten består i å avgjøre hvem som skal tilby leksehjelpen og hvordan den skal organiseres. I Moss kommune tilbys leksehjelp til elever fra 5. - 7. trinn.

Begrunnelsen for valget om å tilby leksehjelp fra 5. trinn henger sammen med at overgangen fra 4. til 5. trinn er den mest krevende overgangen for elevene faglig sett og der det er mest behov for støtte. Arbeidsmengden øker også betydelig fra 4. til 5. trinn.  Det er derfor også mer krevende for foresatte å hjelpe til med lekser fra 5. trinn og Moss kommune har således prioritert disse elevene i vårt tilbud.

Leksehjelpen fordeler seg slik: 5.-7. trinn- 5 timer i uke,   8.-10. trinn- 3 timer i uken.

For mer detaljert informasjon om leksehjelp på din skole (tidspunkt, sted og innhold) må du kontakte skolen.