Moss kommune

Eksamen i grunnskolen

Skriftlig eksamen

  • Alle elever på 10. trinn i grunnskolen trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål).
  • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for eksamensoppgavene, veiledningen av sensorene og sensuren.
  • Datoer for skriftlig eksamen finner du på her på Utdanningsdirektoratet sin nettside.

Muntlig eksamen

  • Alle elever på 10. trinnet skal trekkes ut til en muntlig eksamen.
  • Moss kommune er ansvarlig for muntlig eksamen. Kommunen samarbeider med kommunene i Indre Østfold om gjennomføringen.
  • Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.
  • Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 30 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt eller i par.

Trenger du særskilt tilrettelegging?

Elever som mener å ha krav om særskilt tilrettelegging av eksamen, skal søke om dette i god tid før eksamen. Søknaden skal være skriftlig og sendes rektor.