Moss kommune

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

Utvalget for oppvekst og utdanning har 11 medlemmer, og har ansvar blant annet ansvar for opplæring og oppvekst, grunnskole, SFO, barnehager, barnevern, helsetjenester for barn og unge, og jordmordtjenester. 

Medlemmer i hovedutvalg for oppvekst og utdanning

Irene Hetmann Landgren, Ap, leder
Kasy Børve Galgalo, KrF, nestleder
Hans Jørn Rønningen, Ap
Vanessa Marie-Lisa Riviere, Rødt
Barham Azadi, SV
Ann Kristin Andreassen, Sp
Kaja Elise Sundbø Olsen, MDG
Simen Nord, H
Anita Veum Sandtrø, H
Ole Martin Johansen, FrP
Christian Clasèn, Ny kurs

Ansvarsområde

 

  • Kommunedelplaner som omhandler utvalgets arbeidsområde (høringsinstans) 
  • Fag- og strategiplaner innen ansvarsområdet.
  •  Opplæring og oppvekst
  • Grunnskole inkl. private skoler 
  • SFO 
  • Barnehager  
  • Barnevern 
  • Helsetjenester for barn og unge 
  • Jordmortjenester 

(Listen er ikke uttømmende.)

Med hjemmel i kommuneloven § 5-7 gis utvalget avgjørelsesmyndighet i alle saker innenfor sitt ansvarsområde som ikke er delegert til formannskapet eller administrasjonen eller skal avgjøres av kommunestyret selv. 

Utvalget gis myndighet etter kommuneloven § 11-8 til å gjøre vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde som skulle ha vært behandlet av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak gjøres så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette (hastesaker). Dette gjelder med unntak av myndighet som er lagt til formannskapet i alle type saker med økonomiske/budsjettmessige konsekvenser. Melding om vedtak forelegges kommunestyret i neste møte. 

Utvalget har fullmakt til å delegere sin myndighet til arbeidsutvalg valgt blant utvalgets medlemmer, i saker som ikke har prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 5-7. Ved oppretting av arbeidsutvalg står utvalget ansvarlig for disposisjoner som respektive arbeidsutvalg foretar. Utvalget skal føre tilbørlig tilsyn med arbeidsutvalgets virksomhet.