Om Mosseregionen interkommunalt politiske råd


Mosseregionen interkommunalt politisk råd er et samarbeidsorgan for kommunene Moss, Råde, Vestby og Våler.

Rådet består av kommunenes ordførere samt en valgt opposisjonspolitiker per kommune. Kommunedirektørene deltar på møtene med tale- og forslagsrett. Vervet som leder av regionrådet går på omgang med to års funksjonstid.
Moss kommune overtok lederskapet etter Råde kommune 28.09.2021. Leder for rådet er ordfører i Moss Hanne Tollerud med ordfører i Vestby Tom Anders Ludvigsen som nestleder. Det administrative kommunedirektørutvalget ledes av kommunedirektør i Moss kommune Hans Reidar Ness. 

Samarbeidsavtalen ble vedtatt i april 2021:

Samarbeidsavtalen for Mosseregionen interkommunalt politisk råd
 

Møteplan og sakspapirer:

Møteplan og sakspapirer Mosseregionrådet

Møteplan og sakspapirer Representantskapet

Sakspapirer til møter avholdt før 01.10.2021  


Kontaktinformasjon:

Terje Pettersen
Koordinator for Mosseregionen interkommunalt politisk råd 
terje.pettersen@moss.kommune.no