Opplæringsmateriell folkevalgte

Det er mye å sette seg inn i som folkevalgt. På denne siden vil vi samle  opplæringsmateriell og veiledere for nyvalgte og gjenvalgte folkevalgte.

Digitale kurs:

KS  har laget kurs for nyvalgte kommunestyremedlemmer. Kursene er nyttig for nyvalgte medlemmer, men også som oppfriskning for gjenvalgte medlemmer. Kursene er digitale og delt inn i moduler med ulike temaer. Kursene ligger på nettsiden til KS:

Opplæringshefter fra KS:

KS har laget flere nyttige hefter for folkevalgte. Heftene inngår i KS Folkevalgtprogram 2023 - 2027. Du finner heftene her:

Veileder for gjennomføring av folkevalgte møter:

Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en veileder som tar for seg saksbehandlingsregler for folkevalgte møter. Her kan du blant annet lese om regler gjennomføringer av møter, habilitetsregler og krav til møteoffentlighet: