Innmelding av personopplysninger

Alle nyvalgte og gjenvalgte medlemmer i kommunestyret, utvalg og råd skal sende inn registreringsskjema. Det gjelder både faste medlemmer og varamedlemmer. 

Vi trenger oppdaterte opplysninger for å kunne gi dere de tilgangene dere trenger og utbetale godtgjøring for møter med mere:
Skjema for innmelding av personopplysninger

Har du spørsmål om utfylling av skjemaet ta kontakt med politisk sekretariat:

Epost: politisk.sekretariat@moss.kommune.no