Moss + Rygge = Moss kommune

Fra 1. januar 2020 er Moss og Rygge kommuner slått sammen til én kommune - Moss kommune. Den nye kommunen har et samlet areal på 137 kvadratkilometer (landareal) ca. 50.000 innbyggere.

Moss kommune har definert en tredelt senterstruktur for kommunen som består av lokalsentre, områdesenter og kommunesenter. Kommunesenteret for Moss kommune er det sentrale byområdet i Moss og nordre del av Rygge. Her er hovedtyngden av mosseregionens offentlige og private tjenestetilbud, kulturtilbud, handelsaktiviteter med mer. 

I tillegg har Moss kommune to lokalsentre, Larkollen og Vang, og to områdesentre, Halmstad og Kambo.

Moss kommune byr på et fantastisk kulturlandskap, strender og båtliv, et yrende kunst- og kulturliv, og et bysentrum som i 2019 ble kåret til årets sentrum. Moss grenser til Vestby i nord, til Våler i øst og til Råde i sør. I 2020 hadde Moss 300 års jubileum.