Ønsker du forhåndskonferanse?

En forhåndskonferanse er et møte mellom utbygger og kommunen før søknaden sendes. Møtet skal sikre at utbygger får nødvendig informasjon tidlig i planleggingen av byggeprosjektet.

Bestille forhåndskonferanse:

Bruk digitalt skjema for å bestille forhåndskonferanse.

Bestille forhåndskonferanse