Kultur, aktivitet og mestring

Bruk rullefelt (scrollbar) under figur for å se hele innholdet.

Moss kommune er en kommune med tydelig satsning på kultur, idrett og inkludering. Denne satsningen hviler på et utstrakt samarbeid med lag, foreninger og frivillige organisasjoner, og enhet kultur, aktivitet og mestring er sentral i arbeidet.

Moss skal jobbe med tidlig innsats, samt inkluderende og tilgjengelige tjenester og aktiviteter for alle barn og unge. Målet er koordinerte og sammenhengende tjenester. 

Kommunen tilbyr et mangfold av kultur-, aktivitets- og idrettstilbud. Dette skal bidra til inkluderende fellesskap som skaper bedre levekår for befolkningen. Samarbeider tett med de andre enhetene i kommunalområdet, på tvers av kommunalområdene og med aktører utenfor kommunal drift.

Enhet kultur, aktivitet og mestring har om lag 180 engasjerte og kompetente medarbeidere i virksomhet kultur og idrett, virksomhet forebyggende helse, avdeling samskaping og avdeling aktivitetssentre.

Enheten skal bidra til samarbeid og samhandling internt og utad, samt utvikle samfunnet rundt både voksne, barn, unge og familier i Moss kommune.

Adresse: Kirkegata 14, 1530 Moss.