Støtteordning for varmepumpe 2023

Kommunestyret vedtok 20. juni 2023 en ny bevilgning for støtte til kjøp av luft-til-luft varmepumpe.

Søknadsperiode for ordningen er 25. september kl. 09.00 - 1. oktober kl. 24.00. 

Søknadsperioden er nå utgått. 

Jeg har fått vedtak om støtte til varmepumpe, hva nå?

 • Du må kjøpe og få installert varmepumpe innen 1.mars 2024. Varmepumpen må tilfredsstille vilkårene ovenfor, og må være installert innen fristen for å kunne få utbetalt støtten.
 • Du kan få støtte selv om du allerede har kjøpt varmepumpe, men den må være kjøpt etter 20. juni 2023 da kommunestyret vedtok ordningen.
 • Når varmepumpen er ferdig montert sender du inn digitalt utbetalingsskjema for støtte til varmepumpe og nødvendige vedlegg. Som blir publisert på denne siden etter 1. oktober. Du trenger Bank-ID for å logge inn.
 • Frist for innsending av utbetalingsskjema og vedlegg er 1.mars 2024.
   

Utbetalingsskjema for innvilget støtte til varmepumpe 

Dette må du huske på å sende inn sammen med utbetalingsskjemaet:

 • faktura på kjøp og montering av varmepumpe
 • bekreftelse på at fakturaen er betalt (kvittering, kontoutskrift, skjermbilde av gjennomført bankoverføring eller lignende)
 • bekreftelse fra montør på at varmepumpen er installert på samme adresse som på søknadsskjemaet
 • dokument på avbetalingsplan fra leverandør hvis varmepumpen er kjøpt på avbetaling, sammen med kvittering på at minimum 4000 kroner allerede er betalt

Jeg har sendt inn utbetalingsskjema og vedlegg, hva nå?

 • Hvis vi har mottatt informasjonen vi trenger, får du utbetalt støtten i løpet av tre uker fra du sendte inn dokumentasjonen.
 • Hvis det er mangler ved dokumentasjonen, kontakter vi deg.

Av de som søker blir 200 trukket ut til å kunne motta støtte på 4000 kroner, hvis de oppfyller følgende vilkår:

 • Varmepumpen må installeres i en privat bolig du eier i Moss kommune, men du trenger ikke bo i boligen selv. Støtteordningen gjelder ikke for fritidsbolig eller næringsbygg.
 • Du, eller adressen du søker støtte for, kan ikke ha fått innvilget støtte til varmepumpe i 2022.
 • Varmepumpen må være en luft-til-luft-varmepumpe.
 • Du må ha kjøpt og montert varmepumpen i tidsrommet 21. juni 2023 til 1. mars 2024.
 • Varmepumpen må installeres av godkjent montør fra registrert firma. Du kan ikke montere den selv.
 • Varmepumpen må kjøpes ny av forhandler. Du kan ikke kjøpe brukt varmepumpe.

Hvordan søke om støtte?

 • Du må oppfylle vilkårene over.
 • Du må levere søknad i tidsrommet 25. september kl 09.00 - 1. oktober kl 24.00.
 • Søknad fylles ut og leveres digitalt via søknadsskjema øverst på siden her.
 • Kun én søknad per bolig vil være gyldig.
 • Du kan søke om støtte selv om du allerede har kjøpt varmepumpe, men den må være kjøpt etter 20.juni 2023 da kommunestyret vedtok ordningen.

Jeg har levert søknad, hva skjer nå?

 • Etter søknadsfristen blir 200 søknader tilfeldig trukket ut til å få støtte.
 • Er din søknad trukket ut, får du beskjed om det innen kort tid i form av et vedtaksbrev fra Moss kommune. Brevet kommer i Altinn.
 • Blir du ikke trukket ut, får du beskjed om det innen kort tid i form av et avslagsbrev fra Moss kommune. Brevet kommer i Altinn.

Kontaktinformasjon

For veiledning til utfylling av søknad kan du kontakte Kommunetorget på telefon 69 24 80 00, eller komme innom oss i Dronningensgate 15, i gågaten.