Fakturaer til Moss kommune

Moss kommune ønsker elektronisk faktura fra leverandører. Fakturaer må sendes på det offentlige standardformatet EHF til organisasjonsnummer 920 817 521.

Fakturaadresse
Moss kommune, Fakturamottak Postboks 175, 1501 Moss

Ikke registrert for å sende ut EHF-faktura?
Les mer om fakturering og betaling | Anskaffelser.no

Leverandører som ikke får dette på plass før faktura må sendes ut, kan unntaksvis sende oss faktura som pdf-vedlegg på e-post regnskap@moss.kommune.no  

Fakturaen skal inneholde referanse plassert i riktig felt

For at Moss kommune skal kunne behandle fakturaer, må fakturaene merkes med ansvarsnummer. 
Ansvarsnummer er et 8-sifret referansenummer som skal oppgis av bestiller og plasseres i feltet for «Deres referanse.» Mer informasjon under "Krav til faktura" nedenfor. 

Det er avgjørende at kun siffer plasseres her, ingen tekst eller andre tegn.
Se eksempel fra XML-fil: 


<cbc:BuyerReference>xxxxxxxx</cbc:BuyerReference>