Internkontroll – salg og skjenk

Dersom du innehar salgs- eller skjenkebevilling, er du i henhold til alkoholloven m/ forskrift pålagt å ha en godkjent internkontroll.

Det vil jevnlig bli foretatt kontroller av internkontrollen ved din virksomhet, og det er derfor viktig at internkontrollen til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig på salgs- eller skjenkestedet.

Følg gjerne Helsedirektoratets Guide til god internkontroll etter alkoholloven : Guide til god internkontroll etter alkoholloven