Moss kommune

Søk plass

Søknadsfristen for å søke plass i kulturskolen er 1. juni hvert år, men søknader mottas gjennom hele skoleåret, og plass tildeles ved ledig kapasitet.

Kulturskolens opptakskriterier er vedtatt i bystyret.

Påmelding sendes via elektronisk søknadsskjema.

Oppsigelse av elevplass må registreres i Speedadmin innen 1. juni. Dersom man ønsker å avbryte undervisningen midt i skoleåret må man likevel regne med å betale hele elevavgiften.

Permisjon fra undervisning kan innvilges inntil ett skoleår.

 

Søk plass i kulturskolen

Oppsigelse av elevplass

Kulturskolens opptakskriterier (PDF, 174 kB)