Eierskapsmeldingen

Eierskapsmelding Moss kommune med eierbrev fra foretak og selskaper hvor kommunen har eierinteresser

Send inn møtereferat, protokoller og annen dokumentasjon her