Moss kommune

Fagforeninger

Moss kommune er opptatt av et organisert arbeidsliv og forholder seg til mange ulike fagforeninger med medlemmer som er ansatt i kommunen.

Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon. Fagforeningene er også viktige samarbeidsparter for kommunen når det gjelder utviklingsarbeid og oppfølging av politiske vedtak.  

Her er en oversikt over alle fagforeninger Moss kommune har avtale med:

LO Kommune

Yrkesorganisasjonens Sentralforbund - kommune (YS)

Hovedorganisasjonen for universitet- og høgskoleutdannende (Unio)

Akademikerne kommune

Frittstående forbund