Moss kommune

Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Oppvekst Sommerjobb/tilkallingsvikar som servicemedarbeider i Moss ferieklubb 2023 10. april 2023
Helse og sosial Fagkoordinator/sykepleier på legevakt 10. april 2023
Helse og sosial Programrådgiver 16. april 2023
Ledelse Avdelingsleder e-helse 10. april 2023
Oppvekst Fagarbeidere/assistenter/ miljøarbeider  Melløs skole og SFO 11. april 2023
Teknisk Sommervikarer, avdeling Drift, park og friluft  21. april 2023
Helse og sosial Kognitiv terapeut 100%, Rask Psykisk Helsehjelp 30. april 2023
Helse og sosial Rekrutteringsstilling for vernepleierstudent - Samlokalisert bolig - Peer Gynt 2 Løpende
Ledelse Avdelingsleder ved Peer Gynt helsehus 30. mars 2023
Helse og sosial Kreftkoordinator vikariat 100%, Enhet Helsehus, avdeling spesialiserte team 2. april 2023
Helse og sosial Rekrutteringsstillinger for sykepleier- og vernepleier-studenter, Orkerød sykehjem 26. mars 2023
Helse og sosial Helsefagarbeidere med fokus på demens og psykiatri, Orkerød sykehjem 26. mars 2023
Helse og sosial Vernepleier, Sykepleier, Miljøterapeut - Svangerskapsvikariat- Samlokalisert bolig - Peer Gynt 2 26. mars 2023
Ledelse Avdelingsleder, Peer Gynt helsehus  1. april 2023
Helse og sosial Ressurskoordinator, Hjemmebaserte tjenester Sentrum 2. april 2023
Oppvekst Avdelingsleder for fosterhjemsområdet i Moss barneverntjeneste 3. april 2023
Helse og sosial Sykepleier natt, Peer Gynt helsehus  9. april 2023
Helse og sosial Sykepleier, Ekholt Omsorgsbolig 26. mars 2023
Helse og sosial Helsefagarbeidere/ sykepleierstudenter til helgestillinger ved Helsehuset  Løpende
Helse og sosial Sykepleier, hjemmesykepleien Sentrum 26. mars 2023
Ledelse Avdelingsleder Melløs sykehjem 26. mars 2023
Helse og sosial Sykepleier/vernepleier, hjemmesykepleien Jeløy 2. april 2023
Administrasjon Arkitekt / rådgiver 9. april 2023
Oppvekst Elevlos, Hoppern skole 22. mars 2023
Helse og sosial Tilkallingsvikarer, Hjemmesykepleie - Virksomhet Nord Løpende
Helse og sosial Tilkallingsvikar for barn, unge og voksne - Ambulerende tjenester - Virksomhet Nord 31. mars 2023
Helse og sosial Fysioterapeut, avd. helsestasjon 26. mars 2023
Helse og sosial Helsefagarbeider i samlokalisert bolig, Halmstad 26. mars 2023
Oppvekst Lærere, medarbeidere med treårig høyskoleutdanning og fagarbeidere, Avdeling Vansjø i Mosseskolen 26. mars 2023
Oppvekst Fagarbeidere/assistenter, Krapfoss skole 1. april 2023
Helse og sosial Tilkallingsvikarer i samlokaliserte boliger, Virksomhet Sentrum Løpende
Helse og sosial Vernepleier- samlokalisert bolig - Peer Gynt 2 Løpende
Helse og sosial Ferievikarer søkes til Enhet hjemmetjenester, Nord Løpende
Helse og sosial Ferievikarer, Hjemmetjenester Rygge Løpende
Helse og sosial Ferievikarer søkes til Enhet hjemmetjenester Sentrum Løpende
Helse og sosial Ferievikarer, Hjemmetjenester Jeløy Løpende
Helse og sosial Sommervikarer, Sørtun avlastning Løpende
Helse og sosial Vernepleiere, samlokalisert bolig (Peer Gynt 1) Løpende
Helse og sosial Helsefagarbeidere til faste helgestillinger, virksomhet Nord, avdeling Peer Gynt 1 Løpende
Helse og sosial Tilkallingsvikarer i samlokaliserte boliger, Virksomhet nord Løpende
Helse og sosial Rekrutteringsstillinger, Omsorgsboliger Syd Løpende
Helse og sosial Sommerjobber, Peer Gynt Helsehus Løpende
Annet Sommerjobb som kokk Løpende
Helse og sosial Sommervikarer, Orkerød sykehjem Løpende
Helse og sosial Sommervikarer til Ekholt og Melløs sykehjem 16. april 2023
Helse og sosial Tilkallingsvikarer i samlokaliserte boliger på Jeløy Løpende
Helse og sosial Sykepleier/vernepleier til omsorgsbolig med fokus på psykiatri og miljøarbeid Løpende
Helse og sosial Rekrutteringsstilling for sykepleierstudenter i omsorgsbolig for eldre Løpende
Helse og sosial Sykepleier natt i omsorgsbolig for eldre på Jeløy Løpende
Helse og sosial Aktivitetskontakt (støttekontakt) Løpende
Helse og sosial Tilkallingsvikarer, Peer Gynt helsehus Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss, 2022-2023 Løpende
Oppvekst Vikarpool for SFO i Moss, skoleåret 2022-2023 Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere 2022/2023 Løpende