Moss kommune

Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Administrasjon Servicemedarbeider (vikariat), Kommunetorget 1. september 2022
Helse og sosial Helgestillinger i hjemmesykepleien sentrum, for helsefagarbeider/ studenter innen helse  4. september 2022
Helse og sosial Helsestasjonslege 5. september 2022
Helse og sosial Rekrutteringsstillinger for vernepleier-/sykepleierstudenter ved Ekholt og Melløs sykehjem  18. september 2022
Helse og sosial Sykepleiere i turnus ved Ekholt og Melløs sykehjem 11. september 2022
Helse og sosial Helsesykepleier 100 % stilling 1. september 2022
Helse og sosial Sykepleiere/spesialsykepleiere til Korttid og Lindrende avdeling, Peer Gynt helsehus 26. august 2022
Helse og sosial Jordmor, Moss helsestasjon 4. september 2022
Helse og sosial Fagkoordinator, 100 % vikariat, hjemmesykepleien Jeløy 21. august 2022
Oppvekst Fagarbeider/assistent i skole og SFO, Ramberg skole 25. august 2022
Helse og sosial For helsefagarbeider eller student er det ledig helg ved Hjemmetjenester, Avd. område Sentrum 20. august 2022
Helse og sosial Sykepleiere til 64% natt, fast stilling ved Peer Gynt helsehus (korttid og lindrende) 19. august 2022
Helse og sosial Vikariat, 60% tilskudd for psykomotorisk fysioterapeut  24. august 2022
Oppvekst PMTO terapeut 21. august 2022
Oppvekst Barnehagestyrer, Ramberg barnehage på Jeløy 21. august 2022
Helse og sosial Vernepleier/Sykepleier, Tjenester for mennesker med psykiske og somatiske helseutfordringer 31. august 2022
Helse og sosial Fast helgestilling til rus og psykisk helse, Område Jeløy 31. august 2022
Kultur Kulturhustekniker / Lys (100 % fast) 25. august 2022
Kultur Kulturhustekniker / Lyd (100 % fast) 25. august 2022
Teknisk Vegingeniør 31. august 2022
Teknisk VA-ingeniør 31. august 2022
Ledelse Avdelingsleder Ekholt Omsorgsbolig 30. august 2022
Kultur Kulturhustekniker / Lyd (100 % vikariat) 25. august 2022
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss, 2022-2023 Løpende
Oppvekst Vikarpool for SFO i Moss, skoleåret 2022-2023 Løpende
Helse og sosial Enhet hjemmetjenester søker tilkallingsvikarer til hjemmesykepleien, rus og psykisk helse, praktisk bistand og samlokaliserte boliger Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere 2022/2023 Løpende
Helse og sosial Sykepleiere til omsorgsboliger for eldre og voksne Løpende
Helse og sosial Rekrutteringsstilling for sykepleiestudenter i Omsorgsboliger for eldre Løpende
Helse og sosial Fleksible nattevaktstillinger for leger på legevakt Løpende
Helse og sosial Faste helgestillinger og tilkallingsvikarer til legevakt Løpende
Helse og sosial Tilkallingsvikarer hjemmesykepleie Rygge Løpende
Helse og sosial Tilkallingsvikarer søkes til Enhet hjemmetjenester, Virksomhet Nord Løpende
Helse og sosial Legevikar sommer 2022, Peer Gynt helsehus Løpende
Annet Sommerjobb som kokk Løpende
Helse og sosial Helsefagarbeidere, faste helgestilinger ved område Eskelund Løpende
Helse og sosial Sommervikarer, Orkerød sykehjem Løpende
Helse og sosial Legevikar sommer 2022 Løpende
Helse og sosial Sommerjobb på Peer Gynt Helsehus Løpende
Helse og sosial Sykepleiere til helgestillinger og tilkallingsvikarer Løpende
Helse og sosial Aktivitetskontakt Løpende