Moss kommune

Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Helse og sosial Aktivitetskontakt (støttekontakt) Løpende
Helse og sosial Helsefagarbeidere til faste helgestillinger, samlokalisert bolig (Sydskogen) 23. desember 2022
Helse og sosial Avansert klinisk allmennsykepleier (AKS), Peer Gynt helsehus  5. januar 2023
Helse og sosial Tilkallingsvikarer, Peer Gynt helsehus Løpende
Helse og sosial Sykepleiere (to faste 100 % stillinger), hjemmesykepleie Rygge 31. desember 2022
Helse og sosial Sykepleier, hjemmesykepleien Jeløy 31. desember 2022
Helse og sosial Helsefagarbeidere til faste helgestillinger, tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne 31. desember 2022
Helse og sosial Avdelingsledere, Enhet hjemmetjenester 16. desember 2022
Helse og sosial Sykepleier, Ekholt Omsorgsbolig 20. februar 2023
Helse og sosial Sykepleier 100% stilling ved kombinert korttid- og langtidsavdeling på Ekholt sykehjem 1. januar 2023
Oppvekst Avdelingsleder, Nøkkeland skole avdeling Vansjø 10. januar 2023
Helse og sosial Sykepleier i hjemmesykepleien, virksomhet Nord Løpende
Oppvekst Miljøterapeuter (fast stilling og vikariat), avdeling botiltak 9. desember 2022
Helse og sosial Tilkallingsvikarer Ekholt og Melløs sykehjem 31. desember 2022
Oppvekst Avdelingsleder, Ramberg skole (Jeløy) 1. januar 2023
Ledelse Virksomhetsleder - drift og vedlikehold bolig, MKEiendom 18. desember 2022
Helse og sosial Vernepleier, tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Område Eskelund) 18. desember 2022
Helse og sosial Fastlegehjemmel på Ditt legesenter 13. desember 2022
Helse og sosial Tilkallingsvikarer i samlokaliserte boliger Løpende
Helse og sosial Tilkallingsvikarer Enhet hjemmetjenester, rus og psykisk helse Løpende
Annet Tilkallingsvikarer til Moss  voksenopplæring Løpende
Helse og sosial Sykepleier natt i omsorgsbolig for eldre på Jeløy Løpende
Annet Tilkallingsvikar som kokk Løpende
Helse og sosial Sykepleiere til omsorgsbolig for eldre og voksne på Jeløy Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss, 2022-2023 Løpende
Oppvekst Vikarpool for SFO i Moss, skoleåret 2022-2023 Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere 2022/2023 Løpende
Helse og sosial Rekrutteringsstilling for sykepleiestudenter i Omsorgsboliger for eldre Løpende
Helse og sosial Tilkallingsvikarer hjemmesykepleie Rygge Løpende
Helse og sosial Helsefagarbeidere, faste helgestilinger ved område Eskelund Løpende