Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Oppvekst Lærer, Øreåsen skole Søndag 15. oktober 2023
Helse og sosial Sykepleier/vernepleier, avdeling område Eskelund Søndag 15. oktober 2023
Helse og sosial Vernepleier 100%,  samlokalisert bolig "Peer Gynt 2" Søndag 15. oktober 2023
Teknisk Arealplanlegger/arkitekt Mandag 16. oktober 2023
Helse og sosial Enhetsleder enhet samhandling, helse og mestring Fredag 6. oktober 2023
Oppvekst Tegnspråktolk, ungdomsskole Søndag 8. oktober 2023
Helse og sosial Jobbspesialist SE Søndag 8. oktober 2023
Helse og sosial Jobbspesialist IPS Søndag 8. oktober 2023
Helse og sosial Vernepleier/Sykepleier, Tjenester for mennesker med psykiske og somatiske helseutfordringer Søndag 8. oktober 2023
Helse og sosial Sykepleier til 64% natt, fast stilling ved Peer Gynt helsehus  Torsdag 19. oktober 2023
Oppvekst Lærere, Larkollen skole Søndag 8. oktober 2023
Helse og sosial Ruskonsulent, Avdeling psykiatri og rus Søndag 15. oktober 2023
Annet Kokk med fagbrev, Grindvold omsorgsbolig Onsdag 15. november 2023
Helse og sosial Lege ved flyktningehelsetjenesten Søndag 8. oktober 2023
Helse og sosial Fagkoordinator, Grindvold omsorgsbolig Fredag 29. september 2023
Helse og sosial Vi søker Miljøterapeut til virksomhet Jeløy, område Skogbrynet 58 Fredag 29. september 2023
Helse og sosial Sykepleier, Melløs og Ekholt sykehjem Søndag 8. oktober 2023
Helse og sosial Sykepleier, hjemmesykepleien Jeløy 1 og 2 Søndag 8. oktober 2023
Helse og sosial Fastlege Onsdag 11. oktober 2023
Oppvekst Barnevernkonsulent på  undersøkelse og tiltak Mandag 2. oktober 2023
Oppvekst Lærere til Åvangen skole Søndag 8. oktober 2023
Oppvekst Helsefagarbeider Jeløy skole Søndag 8. oktober 2023
Helse og sosial Fastlegevikar Lørdag 30. september 2023
Ledelse Avdelingsleder, samlokalisert bolig Sydskogen Søndag 1. oktober 2023
Helse og sosial Vernepleier avdeling område Halmstad Søndag 8. oktober 2023
Helse og sosial Sykepleier natt, Melløs Omsorgsbolig Lørdag 30. september 2023
Oppvekst Fagarbeider, ungdomsklubb Fredag 29. september 2023
Oppvekst Servicemedarbeider, ungdomsklubb Fredag 29. september 2023
Helse og sosial Sykepleier på natt, Orkerød sykehjem, Jeløy Søndag 1. oktober 2023
Oppvekst Barne- og ungdomsarbeider med ansvar for kosthold i barnehage Søndag 1. oktober 2023
Annet Kokk med fagbrev Lørdag 30. september 2023
Helse og sosial Helsefagarbeidere til faste helgestillinger, virksomhet Nord, avdeling Peer Gynt 1 Søndag 1. oktober 2023
Helse og sosial Tilkallingsvikarer, Hjemmetjenester Jeløy Løpende
Helse og sosial Vil du jobbe som vernepleier i et spennende og utviklende fagmiljø? Søndag 15. oktober 2023
Helse og sosial Tilkallingsvikarer  til Ekholt og Melløs sykehjem Løpende
Helse og sosial Fleksible nattevaktstillinger for leger på legevakt Løpende
Helse og sosial Personlig Assistent, Virksomhet Nord, avd. Personlig Assistanse Søndag 1. oktober 2023
Helse og sosial Tilkallingsvikarer i samlokaliserte boliger, Virksomhet nord Søndag 1. oktober 2023
Helse og sosial Tilkallingsvikarer, Hjemmesykepleie - Virksomhet Nord Søndag 1. oktober 2023
Helse og sosial Fastlegevikariat, Lilleeng legesenter Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss, 2023-2024 Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere 2023-2024 Løpende
Oppvekst Vikarpool for SFO i Moss, skoleåret 2023-2024 Løpende
Helse og sosial Tilkallingsvikarer i samlokaliserte boliger på Jeløy Løpende
Helse og sosial Aktivitetskontakt (støttekontakt) Løpende