Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Helse og sosial Sommervikarer til Ekholt og Melløs sykehjem Fredag 2. august 2024
Helse og sosial Erfaringskonsulent, Hjemmetjenester Nord, avd. rus og psykisk helse Søndag 18. august 2024
Helse og sosial Sykepleiere til  faste 100% stillinger ved Peer Gynt helsehus Søndag 4. august 2024
Helse og sosial Sykepleier/Vernepleier i hjemmesykepleien, 100% Søndag 18. august 2024
Oppvekst Psykolog / psykologspesialist i virksomhet forebyggende helse Søndag 4. august 2024
Helse og sosial Fast deltidsstilling for verne- / sykepleierstudent, samlokalisert bolig Område Eskelund Fredag 16. august 2024
Oppvekst Vikarpool for lærere 2024-2025 Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss, 2024-2025 Løpende
Oppvekst Vikarpool for SFO og andre ansatte i skole, skoleåret 2024-2025 Løpende
Helse og sosial Sykepleier natt, Melløs sykehjem Søndag 28. juli 2024
Helse og sosial Helsesykepleier (3 x 100 % stilling), skolehelsetjenesten Mandag 12. august 2024
Helse og sosial Sykepleier, Peer Gynt helsehus, avdeling korttid og lindrende Søndag 4. august 2024
Oppvekst Lærere til grunnskolen i Moss, supplerende inntak for 2024 Løpende
Helse og sosial Helgestillinger, Peer Gynt helsehus, lindrende og korttid Søndag 4. august 2024
Helse og sosial Sykepleiere og sykepleiestudenter til sommer- og timevikariater i fagteam, Peer Gynt helsehus Løpende
Helse og sosial Sykepleiere, Omsorgsboliger nord Løpende
Helse og sosial Sykepleiere, vernepleiere og studenter som tilkallingsvikarer til fagteam, Ekholt og Melløs sykehjem Løpende
Helse og sosial Sommervikarer, barn og unge,  Sørtun avlastning Løpende
Helse og sosial Ferievikarer til hjemmesykepleie Rygge 1 og 2 Løpende
Helse og sosial Ferievikarer, Område Fjellom, Virksomhet Rygge Løpende
Helse og sosial Sommervikarer samlokaliserte boliger i virksomhet Rygge Løpende
Helse og sosial Tilkallingsvikarer i samlokaliserte boliger og Rus/Psykisk helse på Jeløy Løpende
Helse og sosial Tilkallingsvikarer, Område Eskelund, Virksomhet Rygge Løpende
Helse og sosial Sykepleiere og Helsefagarbeidere til  ressursteam, Peer Gynt helsehus Løpende
Helse og sosial Sommerjobber, Peer Gynt Helsehus Løpende
Helse og sosial Tilkallingsvikarer til hjemmesykepleien Rygge  Løpende
Helse og sosial Aktivitetskontakt (støttekontakt) Løpende
Helse og sosial Sykepleiere og vernepleiere som tilkallingsvikarer til fagteam, Orkerød sykehjem Løpende