Hvorfor jobbe hos oss?

Moss - den store, lille byen på østsiden av Oslofjorden. Kommunen vår er et sted å bo for over 50.000 innbyggere, men det er også en arbeidsplass for over 3000 ansatte. En jobb hos oss er en jobb for fellesskapet!

Ønsker du å bidra med din kompetanse? Med stor bredde i våre samfunnsoppdrag er sjansen stor for at du finner en spennende stilling hos oss. I arbeidsstokken vår finner du blant annet anleggsgartnere, arkitekter, barnehagelærere, barnevernspedagoger, ingeniører, kokker, leger, lærere, sykepleiere og vernepleiere – for å nevne noen!

Hvorfor jobbe hos oss spør du? Vi skal gi deg noen gode grunner!

Beliggenheten

Vi liker selv å tenke at vi er selve hjertet av det gamle Østfold, og det er kort reisevei hit fra både Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg. Moss ligger rett ved E6 og togstasjonen og fergeleiet ligger i sentrum.

Introduksjonsprogram

Vi har et introduksjonsprogram for deg som er nyansatt. Dette introduksjonsprogrammet skal bidra til at du blir kjent med kolleger, får jevnlig oppfølging fra leder og får god opplæring i arbeidsoppgavene dine.

En arbeidsgiver med fokus på etikk

Vi har egne etiske retningslinjer som skal bidra til å sikre at vi arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.

En arbeidsgiver med fokus på tett samarbeid med fagforeninger

Vi har et tett samarbeid med mange ulike fagforeninger med medlemmer som er ansatt i kommunen. Fagforeningene forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon, og de er også viktige samarbeidspartnere i utviklingsarbeid og oppfølging av politiske vedtak.

Gode pensjonsordninger

Hos oss vil du få offentlig tjenestepensjon, som har blitt omtalt som en av Norges sikreste pensjonsordninger. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje.

Med pensjonsrett i KLP og Statens pensjonskasse får du i tillegg medlemspris og gunstige betingelser på boliglån og forsikringer.

Gode forsikringsordninger

Som medarbeider hos oss er du forsikret for gruppeliv, yrkesskade/ulykke og tjenestereise gjennom forsikringsselskapet Söderberg & Partners.

Gode arbeidsordninger med fokus på HMS

Som medarbeider hos oss er du som hovedregel dagtidsansatt med 37,5 timer i uken i 100 % stilling eller jobber i turnus med 35,5 timer i uken i 100 % stilling. Uavhengig av hvilken ordning du har så skal arbeidstiden din være helsefremmende og tilrettelagt for at du kan balansere jobb og privatliv. For dagstidsansatte (kontoradministrasjonen) gjelder f. eks fleksibel arbeidstid og mulighet for delvis hjemmekontor (inntil 40 % av stillingen). Jobber du derimot i turnus, så skal dine ønsker for turnus bli møtt så langt det lar seg gjøre innenfor gitte rammer.

Gode permisjonsmuligheter for velferdsgrunner

Vi kan innvilge velferdspermisjon med og uten lønn dersom det foreligger viktige velferdsgrunner. For eksempel kan du få inntil 3 dager permisjon for tilvenning av barn i barnehage, inntil 1 dag permisjon ved skoleinnskriving + 1 dag ved skolestart, og inntil 2 dager permisjon ved flytting.

Seniorpolitiske tiltak

Hos oss får medarbeidere fra og med fylte 62 år tjenestefri med lønn i inntil 5-7 dager, avhengig av alder.Uttak av tjenestefri med lønn foretas som hele dager, alternativt som redusert arbeidstid etter avtale.

Trepartssamtaler med bedriftsjordmor

For å sikre best mulig oppfølging av den enkelte medarbeider og arbeidssituasjonen tilbyr vi konsultasjoner hos jordmor/lege fra bedriftshelsetjenesten for gravide arbeidstakere. Det kan legges opp til tre møter utover i svangerskapet som avtales individuelt og etter behov.

En kommune med kulturtilbud og aktiviteter

Like viktig som å ha det bra på jobb, er det å ha det fint på fritida! Her har du alt du trenger for å kose deg skikkelig - alene, med venner eller med familien! Vi byr på et yrende kunst- og kulturliv, historie, en urban møteplass i utvikling, vakker natur både til lands og til vanns.