Moss kommune

Kunnskapsgrunnlag, statistikk og analyse

Kunnskapsgrunnlag, statistikk og analyse skal bidra til at det fattes beslutninger basert på fakta slik at kommunen skal kunne arbeide systematisk mot strategisk definerte mål. Målet er at det skal være nyttig, relevant og anvendbar kunnskap. 

Her kan du sette deg inn i de viktigste dokumentene som brukes i kommunal planlegging. 

Kunnskapsgrunnlag