Moss kommune

Andre planer kommunen må forholde seg til

Alle planer som utarbeides i kommunen må forholde seg til føringer nedfelt i regionale og statlige planer. Det er også viktig å ha et blikk ut mot våre nærmest naboer og hva de planlegger. Det kan også ha en påvirkning på satsingene i egen kommune. Her kan du lese mer om de viktigste planene som administrasjonen må gjøre seg kjent med i utarbeidelsen av kommunale planer.

Andre viktige planer