TT-Kort

Tilskudd til transport (TT-kort) er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflyttings- eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. 

Fra 01.01.21 var det Viken Fylkeskommune som behandlet alle søknader om tilskudd til transport. Med opprettelse av nye fylkeskommuner fra 01.01.2024 har dette endret seg - finn informasjon og søknadsskjema på de enkelte fylkeskommuners nettsteder.