TT-Kort

Tilskudd til transport (TT-kort) er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflyttings- eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. 

Fra 01.01.21 er det Viken Fylkeskommune som skal behandle alle søknader om tilskudd til transport, og du vil finne informasjon og søknadsskjema på www.viken.no/tt