Har du nedsatt funksjonsevne kan en krise påvirke deg noe annerledes enn mange andre.

Derfor er det viktig at du tenker gjennom på forhånd hvordan en krise vil påvirke deg.

Be om hjelp
Snakk med familie, venner, naboer, assistenter eller andre personer i livet ditt om hvordan en krise vil påvirke deg og hva du kan trenge hjelp til. Trenger du hjelp er det viktig at du ber om det. Tenk gjennom om du har noen i din omgangskrets du kan be om hjelp.

Mange kommuner vil fortelle deg på tekstmelding eller på nettsidene sine hvordan du kan kontakte kommunen i den aktuelle krisen. Hvis du er usikker; undersøk gjerne med din kommune om hvor du kan ta kontakt i en krise. 

Ved strømbrudd kan mobilnettet bli utilgjengelig allerede etter et par timer. Derfor er det viktig at du ikke venter med å be om hjelp.

Fare for liv og helse
Ved akutt fare for liv og helse ringer du nødnumrene 110, 112 og 113. Vær oppmerksom på at det ved store kriser kan være manglende kapasitet og det kan ta lenger tid enn vanlig å få hjelp.

Beredskapslager
De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Vi har laget et forslag til hva du kan ha på et beredskapslager, slik at du kan klare deg selv noen dager. Det er viktig at hver og en tenker igjennom sine egne behov, og planlegger ut i fra det. Har du en funksjonsnedsettelse hvor du er avhengig av hjelpemidler, kan det for eksempel være lurt å ha en reserveløsning klar for krisetilfeller. 
Kilde: sikkerhevrdag.no