Behov for rehabilitering og opptrening

Du kan få tilbud om rehabilitering hvis du har fått nedsatt funksjonsevne på grunn av alderdom, sykdom eller skade.

Rehabilitering omfatter oppfølging av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Målet er at du skal få best mulig funksjonsevne, føle mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt og i samfunnet. 

Du kan få tjenesten i ditt eget hjem, i nærmiljøet eller ved en korttids- eller langtidsavdeling på et sykehjem, avhengig av behov og komplikasjoner. Rehabilitering gis for en begrenset periode.

Kontakinformasjon

Enhet Helsehus
Postboks 175
1501 Moss

Telefon:
69248000

Kontaktskjema