Behov for ledsagerbevis?

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur og fritidsarrangementer kan du søke om ledsagerbevis i kommunen.

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur og fritids arrangementer der ordningen aksepteres.

Du må betale selv på vanlig måte. 

Hva er ledsagerbevis? 

  • Ordningen med ledsagerbevis skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. 
  • Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming av minst 2-3 års varighet. 
  • Det er ingen nedre aldersgrense for å søke ledsagerbevis.  
  • Det er den som har funksjonsnedsettelse som får innvilget ordningen og får ledsagerbevis. 
  • Det er den funksjonshemmede som er eier av ledsagerbeviset. 

Hvem kan være ledsager? 

Du bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager.

Ledsager kan for eksempel være en venn, familie -medlem eller støttekontakt. 

Hva gjør jeg hvis jeg hadde mistet ledsagerbeviset?

Mistet du selve beviset og har vedtaket - ta kontakt med kommunetorget på telefon 69248000 eller kom innom oss i Dronningensgate 15. 

Har du spørsmål om ledsagerbevis? 

Har du spørsmål om ledsagerbevis ta kontakt med oss på kommunetorget på telefon 69248000

Kom gjerne innom oss i Dronningensgate 15. 

Søknad ledsagerbevis