Rehabilitering i hjemmet

Tjeneste for personer med behov for rehabilitering i eget hjem.

Oppfølgingen er tidsavgrenset og intensiv med fokus på mestring av aktiviteter som er viktige for den enkelte. Rehabilitering i hjemmet er gratis og starter med et hjemmebesøk hvor den enkeltes ressurser, kapasitet og mål kartlegges. Videre avtales oppstart og oppfølgingshyppighet ut ifra det individuelle behovet.

Hvem er vi?
Vi er en tverrfaglig gruppe med ergoterapeuter, fysioterapeuter, helsefagarbeidere og sykepleiere. Hver bruker får et fast team rundt seg.

Hvem kan få Rehabilitering i hjemmet?

  • Personer som trenger rehabilitering etter skade eller sykdomsperiode
  • Personer som trenger hjelp av andre til dagligdagse gjøremål som dusj, handling, matlaging osv., men som egentlig ønsker å klare seg selv
  • Personer som opplever gradvis funksjonsfall og som ønsker et "løft" for å klare seg selv i større grad
  • Personer med behov for hjelpemidler

Har du spørsmål?
Kontakt oss på vakttelefonen hverdager kl. 08:00 - 15:00 på telefonnummer 45 97 04 85