Har du eller noen du kjenner fått kreft?

Dersom du har eller har hatt kreft, eller er pårørende til en kreftsyk, har Moss kommune kreftkoordinatorer som kan dele nyttig erfaringer og gi gode råd. En kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbud og tjenester der du bor. De hjelper deg med informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring.

Kontaktinformasjon

Telefon
Helle Holme Østby
Tlf. 950 12 771 

Eirin Cecilie Gjerlaug Vedvik
Tlf. 404 33 371

Gerd-Anita Navestad
Tlf. 990 82 533
 Kreftkoordinatorene er tilgjengelige på dagtid, mandag til fredag.

Adresse
Larkollveien 7
1570 Dilling

Har du behov, kan kreftkoordinatorene også gi råd og veiledning rundt diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.

De gir ved behov tilbud for pasienter og pårørende, også for barn og ungdom. Kreftkoordinatorene samarbeider med aktuelle samarbeidspartnere for å bidra til at pasienten får et helhetlig tilbud.

Tilbudet er gratis. Det er uavhengig om du har vedtak eller andre tjenester i kommunen.

Kreftforeningen - informasjon