Fysioterapi

Personer over 18 år kan få tilbud om fysioterapi ved redusert fysisk funksjonsevne. Tjenesten ytes på institusjon eller på fysikalsk institutt. Hvis du ikke er i stand til å reise ut til et fysikalsk institutt kan fysioterapeuten komme hjem til deg.

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?

 • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg
 • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg
 • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov
 • Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere
 • Fysioterapeuten skal, etter samtykke fra deg, melde tilbake til din fastlege etter endt behandling
 • Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring.


Hva forventer fysioterapeuten av deg?

 • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen
 • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt
 • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time


Hvor lenge må jeg vente på fysioterapi?

Det kan være ventetid på fysioterapi. Klinikkene vil gi deg opplysninger om ventetiden. Det gjøres en vurdering av hva som er forsvarlig ventetid på bakgrunn av en prioriteringsnøkkel.  (PDF, 231 kB)

Ventetiden kan variere mellom ulike fysikalske klinikker. Du oppfordres derfor til å ta kontakt med flere klinikker. 

Har du behov for langvarig oppfølging, vil det være aktuelt med pauser i behandlingen underveis. Du vil få råd om hvilke tiltak som passer best for deg og som kan bidra til at du mestrer din egen situasjon.

Muskel- og skjelettsmerter

Fysioterapeuten gjør en grundig vurdering av alle som henvender seg. 

De fleste med langvarige muskel- og skjelettsmerter har ikke en spesifikk årsak til sine smerter, men sammensatte årsaker. 

Så lenge det ikke er mistanke om underliggende spesifikk sykdom, og det ikke foreligger noen hendelse som har ført til skade, anbefales ikke bildediagnostikk slik som røntgen, CT eller MR. Bildediagnostikk har sjelden behandlingsmessig konsekvens og klinisk undersøkelse hos lege/fysioterapeut er ofte nok.

De fleste med langvarige smerter, skal ikke ha kontinuerlig smertebehandling. Veiledning og hjelp til tilpasset trening og smertemestringsstrategier er ofte tilstrekkelig og gir ofte best resultat. Derfor burde slike tiltak alltid være utprøvd før man eventuelt vurderer medikamentell behandling.

Å være i arbeid er ofte helsefremmende. Derfor anbefales det å tilrettelegge slik at yrkesrettet aktivitet kan opprettholdes så langt det er mulig, selv om helsen er svekket. Fysioterapeuten vil gi deg råd om hvordan du kan holde deg i bevegelse og fortsette med normale aktiviteter, inkludert å gå på jobb.

Aldersrelaterte forandringer i ledd og rygg er normalt og har ofte ingen sikker sammenheng med smerter. Ved svært mange tilstander viser konservative tiltak, slik som trening og smertemestring, like gode eller bedre resultater enn ved kirurgi. Trening, øvelser og smertemestring har ingen bivirkninger og er derfor første valg ved igangsetting av behandling. 

Fysioterapitjenester på fysikalske institutt

Fysioterapeuter med kommunal avtalehjemmel inngår som en del av kommunens helsetilbud. Dersom du har behov for fysioterapi på et fysikalsk institutt, tar du kontakt med det instituttet du selv ønsker.

Liste over institutter med avtalefysioterapeuter i Moss kommune:

Kommunal fysioterapi


Hvem kan henvende seg?

 • Du kan ta kontakt selv hvis du ikke kan komme deg ut til fysikalsk institutt
 • Pårørende
 • Sykehus
 • Fastlege
 • Annet samarbeidende helsepersonell kan henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette.

Hva koster tjenesten?

Godkjente egenandeler teller med i opptjeningen til frikort på helsetjenester,

Kommunen fakturerer for egenandel inntil grensen for frikort er nådd. Se HELFO for mer informasjon.

Fysioterapi koster det samme på klinikk som hos kommunens fysioterapeuter. Du vil automatisk få frikort i posten etter at du har nådd egenandelstaket. Du skal ikke betale egenandel hvis du er under 16 år, har godkjent yrkesskade eller får fysioterapi som en del av tverrfaglig oppfølging.

Vær oppmerksom på at det jobber fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale ved flere fysioterapiklinikker. Behandling hos en av disse fysioterapeutene gir ikke rett til delvis refusjon eller frikort. Egenandelsplakaten vil være synlig på det enkelte institutt.

 

Arbeidsområder

 • Undersøkelse og vurdering
 • Behandling og rehabilitering
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Samarbeid med, tilrettelegging for og veiledning av pasienter, pårørende og samarbeidspartnere

 

Kontaktinfo
Fagkoordinator Anne Kathrine Lystad,
tlf: 992 04 236
mail: anne.kathrine.lystad@moss.kommune.no