Moss kommune

Fysioterapi

Personer over 18 år kan få tilbud om fysioterapi ved redusert fysisk funksjonsevne. Tjenesten ytes på institusjon eller på fysikalsk institutt. Hvis du ikke er i stand til å reise ut til et fysikalsk institutt kan fysioterapeuten komme hjem til deg.

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?

 • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg
 • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg
 • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov
 • Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere
 • Fysioterapeuten skal, etter samtykke fra deg, melde tilbake til din fastlege etter endt behandling
 • Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring.


Hva forventer fysioterapeuten av deg?

 • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen
 • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt
 • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time


Ventetid
Henvisningens hastegrad vurderes ut ifra tjenestens prioriteringsnøkkel.

 

Fysioterapitjenester på fysikalske institutt

Fysioterapeuter med kommunal avtalehjemmel inngår som en del av kommunens helsetilbud. Dersom du har behov for fysioterapi på et fysikalsk institutt, tar du kontakt med det instituttet du selv ønsker.

Liste over institutter med avtalefysioterapeuter i Moss kommune:

 

Kommunal fysioterapi


Hvem kan henvende seg?

 • Du kan ta kontakt selv hvis du ikke kan komme deg ut til fysikalsk institutt
 • Pårørende
 • Sykehus
 • Fastlege
 • Annet samarbeidende helsepersonell kan henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette.

Betaling
Fra 1.9.2020 ble det innført egenandel på kommunal fysioterapi i hjemmet og for deltakelse på gruppetrening.
Kommunen fakturerer for egenandel inntil grensen for frikort er nådd. Se HELFO for mer informasjon.

Du skal ikke betale egenandel hvis du er under 16 år, har godkjent yrkesskade eller får fysioterapi som del av tverrfaglig oppfølging.

 

Arbeidsområder

 • Undersøkelse og vurdering
 • Behandling og rehabilitering
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Samarbeid med, tilrettelegging for og veiledning av pasienter, pårørende og samarbeidspartnere

 

Kontaktinfo
Fagkoordinator Anne Kathrine Lystad,
tlf: 992 04 236
mail: anne.kathrine.lystad@moss.kommune.no