Avgifter og priser for eiendommer og boliger

På denne siden finner du en samlet oversikt over kommunens avgifter og priser gjeldene fra 1.1.2022, som berører deg som eier en eiendom eller bolig i Moss kommune.

Kommunale avgifter for deg som eier en eiendom eller bolig:

Kommunale saksbehandlingsgebyrer for deg som eier en eiendom eller bolig: