Tilfluktsrom

Trykk på kartpunktene på kartet for å finne nærmeste tilfluktsrom:

 

Offentlig tilfluktsrom

Offentlig tilfluktsrom
Sted adresse antall offentlige plasser
Årvold/Øreåsen Tilfluktsrommet er plassert i fjellet mellom Årvold og Øreåsen. Hovedinngangen til tilfluktsrommet er fra Årvoldskogen 97 2000
Blinken Jeløgata 3, 1531 Moss 1000
Krapfoss skole Anton Krogsvolds vei 4, 1597 Moss 300
Malakoff videregående skole Dyreveien 9, 1532 Moss 400
Melløs stadion Nordahl Griegs gate 22, 1524 Moss 1079
Piasenteret Gudes gate 1C, 1530 Moss 450
Reier skole Brageveien 9, 1517 Moss 250

 

Offentlige tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i det aktuelle området. Kommunen eier disse rommene og har ansvaret for vedlikehold, mens Sivilforsvaret har ansvaret for drift og klargjøring i en beredskapssituasjon. Denne type tilfluktsrom er primært bygget i byer og større tettsteder for å gi vern for folk som er utendørs i bysentra, trafikkområder og lignende. Offentlige tilfluktsrom kan for eksempel være større fjellanlegg og rom bygget i tilknytning til offentlige bygg, idrettshaller og parkeringsanlegg og de er skiltet på utsiden.

Private tilfluktsrom

Det finnes mange private tilfluktsrom i Moss. Private tilfluktsrom er for dem som er tilknyttet en eiendom. Det kan for eksempel være personer som oppholder seg i kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller. Eier av bygget har ansvaret for å vedlikeholde rommet i fred og klargjøre og drifte rommet ved beredskap. Det skal være skiltet til tilfluktsrommet inne i bygget.

Ved en hendelse

I en tenkt situasjon der flyalarmen går, betyr det at man må søke informasjon og dekning. En DAB-radio med batterier er derfor viktig å ha. Er det ikke et tilfluktsrom i nærheten, er alternativet å trekke ned i kjelleren eller å holde seg unna vinduer og trekke inn i bygningen.

Ved akutt fare kan varslingsanleggene brukes. Les om de ulike varslingssignalene og hva de betyr (sikkerhverdag.no).