Moss kommune

Ildsted, pipe og skorstein

Ildsted omfatter ovner for vedfyring eller annet fast brensel, peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme branncelle, kombinerte ved- og parafinbrennere, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming. Murte ildsteder omfattes også. Pipe/skorstein er den vertikale delen av røykkanalen.

Piper/skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 f) - ”Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner”. Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke piper/skorstein, verken oppføring, endring eller reparasjon.