Moss kommune

Råd og veiledning

NAV-kontorets hovedoppgave er å bistå deg slik at du kommer i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet for å bli økonomisk selvforsørget. NAV bistår også hvis du trenger akutt hjelp i en nødssituasjon knyttet til livsopphold eller bolig. 

NAV består av både kommunale og statlige tjenester. 

Kontakt NAV Moss dersom du trenger opplysning, råd og veiledning om økonomi, familieliv, boligfremskaffelse, etablering, vold, helse, rus eller annet. Tjenesten er en lovfestet rett etter sosialtjenestelovens § 17.