Moss kommune

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er for deg som er mellom 18-67 år som ønsker å jobbe, men som trenger ekstra oppfølging for å klare det. Målet med KVP er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Programmet er på fulltid, og skal inneholde:

  • arbeidsrettede aktiviteter og/eller:
  • utdanning og opplæring samt
  • tett individuell oppfølging og veiledning 

Programmet kan i tillegg inneholde forberedende aktivitet for arbeidsliv, og nødvendig helseoppfølging.