Oppsigelse av kommunal bolig/omsorgsbolig

Ved oppsigelse av leiekontrakt, sendes oppsigelse til MKEiendom ved boligforvalter.

Det er tre måneders oppsigelsetid, kortere oppsigelsetid kan vurderes hvis det er ønsket.  Leiligheten skal være tømt og vasket når nøklene leveres inn. Ved dødsfall hos leietaker i kommunal bolig/omsorgsbolig blir leieforholdet avsluttet når leilighet er tømt, vasket og nøkler er levert inn.

Kontakt MKEiendom ved post@mkeiendom.no eller telefon 481 87 777.