Moss kommune

Kjøp av festetomt

Moss kommune eier flere festetomter som forvaltes av MKEendom. Som fester av kommunal festetomt kan du be om en uforbindtlig prisvurdering foretatt av takstmann. Salg av festetomt skal baseres etter tomtefesteloven §37.

Kontakt MKEiendom på telefon 48 18 77 77 eller post@mkeiendom.no