Åpen barnehage

Åpen barnehage i Moss finnes på tre ulike lokasjoner i kommunen – en på Bredsand, en på Åvangen og en i Sentrum. Vi har åpent på en lokasjon hver dag. 

For hvem?

Tilbudet er for barn bosatt i Moss kommune, under skolealder, uten ordinær barnehageplass og i følge med en voksen.  Åpen barnehage er gratis, krever ingen påmelding og dere kan komme og gå når dere vil. 

Hvorfor komme?

  • Hos oss kan dere bli kjent med andre barn og voksne i nærmiljøet og kanskje utvide eget nettverk
  • Her får barna et aktivitetstilbud med mulighet til lek og gode opplevelser som kan gi verdifulle erfaringer og støtte i forkant av ordinær barnehageoppstart. 
  • En fin mulighet til å få støtte og veiledning i oppdragerrollen, og dele erfaringer med andre.
  • Vi tilbyr et trygt miljø for samspill, lek, utforskning og utvikling i sammen med en kjent og nær foresatt.

Informasjon og planer

Brosjyre Åpen barnehage

Månedsplan november 2023 (PDF, 4 MB)

Månedsplan desember 2023 (PDF, 4 MB)

Årsplan Åpen barnehage 2023/24 (PDF, 2 MB)

Hvor?

Åpen barnehage Bredsand finner du på Bredsand helsehus 
Besøksadresse: Tørkoppveien 10, 1570 Dilling 
Åpningstider: mandag og onsdag kl. 10.00-14.00


Åpen barnehage Åvangen finner du på Åvangen skole. 
Besøksadresse: Skredderveien 100,1537 Moss 
Åpningstider: tirsdag og torsdag kl. 10.00-14.00.

 

Åpen barnehage Sentrum finner du på Skoggata bo og servicesenter.
Besøksadresse: Skoggata 24, 1530 Moss 
Åpningstider: fredag kl. 10.00-14.00

Telefon ved spørsmål: 98904085