Moss kommune

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten gir et gratis tilbud til gravide og barselkvinner. 

Ta kontakt med din lokale helsestasjon for å avtale time hos jordmor.

Hos jordmortjenesten får du tilbud om:

  • Svangerskapsoppfølging
  • Samtale om familieplanlegging
  • Informasjon og veiledning om livsstil og kosthold i svangerskapet
  • Samtale omkring psykisk helse og foreldrerollen
  • Samtale og veiledning til gravide i arbeid
  • Foreldreforberedende kurs i gruppe eller individuell fødselsforberedende samtale
  • Ammekurs for gravide
  • Hjemmebesøk etter fødsel
  • Etterkontroll og samtaler etter fødsel
  • Prevensjonsveiledning, innsetting av spiral og p-stav, celleprøve av livmorhalsen

Første time i svangerskapet avtales ut fra ditt behov, gjerne mellom svangerskapsuke 8-12. Du velger selv om du vil foreta svangerskapskontroller hos lege eller jordmor, eller i et samarbeid mellom disse. Vi følger anbefalte svangerskapskonsultasjoner fra Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen.

Jordmødrene i kommunen samarbeider med fastleger og fødeavdelinger, og henviser til fosterdiagnostikk, rutineultralyd eller ekstra oppfølging under graviditeten ved behov. Jordmødrene samarbeider også tett med andre yrkesgrupper på helsestasjonen som blant annet helsesykepleiere, helsestasjonspsykolog, ernæringsrådgiver og familieteamet.

Les gjerne mer om oppfølgingen på  Helsenorge.no/gravid