Jordmortjenesten

Alle har rett til gratis oppfølging av jordmor eller lege i svangerskapet. Jordmor fra helsestasjonen kan følge deg opp i svangerskapet og etter fødsel.

Svangerskapskontroll

Tilbud under graviditet

Oppfølging etter fødsel

Jordmødrene ved helsestasjonene i Moss. Fra venstre Wenche Rotvold (Bredsand helsestasjon), Cecilie Sommerstad (Sentrum helsestasjon), Hilde Ostad (Kambo/Sentrum helsestasjon), Ingrid Korterød (Bredsand helsestasjon), Else Torgersen (Sentrum helsestasjon) og Nina Sørli (Bredsand/Sentrum helsestasjon)

Som gravid får du tilbud om ni ulike svangerskapskonsultasjoner. Dette inkluderer fosterdiagnostikk og ultralyd. Du kan få flere konsultasjoner ved behov. Den første konsultasjonen for deg som er gravid, bør være mellom uke 6 og 12. Ta kontakt med helsestasjon så tidlig som mulig hvis du ønsker oppfølging av jordmor.

Svangerskapskontroll

På den første kontrollen vil du og jordmor finne ut av dine behov og ønsker. Dere vil ha en samtale hvor dere skal kartlegge levevaner og snakke om forberedelser til resten av graviditeten. Samtalen kan også inneholde råd og veiledning om trening, kosthold, rusmidler, psykisk helse og kroppslige endringer. Du vil og få informasjon om videre oppfølging og fødetilbud. Du velger selv om du vil følges opp av jordmor på helsestasjon eller lege gjennom graviditeten, eller begge. Dersom du har blitt fulgt opp av lege, men ønsker videre oppfølging av jordmor, kan du kontakte helsestasjonen senere i prosessen.

Dersom det er aktuelt vil dere også kunne snakke om tidligere svangerskap, fødsler, barseltid, amming og eventuelle aborter, erfaring med vold og overgrep. Du kan få hjelp med farskapserklæring dersom du og barnefaren ikke er gift, eller med å søke medmorskap dersom du er gift med en kvinne.

Du får et helsekort for gravide som du skal ta med til alle helseundersøkelser under hele graviditeten.

Husk urinprøve og helsekort med blodprøveutskrifter til alle oppfølgingstimer hos jordmor. I hovedsak vil konsultasjonene dreie seg om din helse, hvordan du har det, og utviklingen i svangerskapet.

I tillegg til samtalen, gjør man også noen medisinske undersøkelser:

  • Tilbud om å måle blodtrykk
  • Lytting av fosterlyd
  • Sjekke for eventuell svangerskapsforgiftning. Ta med morgenurin, da dette testes ved urinprøve. Urinbeger kan kjøpes på apotek.
  • Rutineblodprøve for å teste for blodprosent, jernlager, HIV, hepatitt B og syfilis.
  • Sjekke blodtype og eventuelle antistoffer.

Ved behov kan andre tester tas.

Dette skjer på svangerskapskontrollene

  • Uke 8-13: Jordmor henviser deg til ultralydundersøkelser ved det sykehuset du ønsker å føde
  • Uke 17-19: Ultralyd for å fastsette termin (tas på sykehuset der du har søkt fødeplass)
  • Uke 24, 28 og 32: Svangerskapskontroll hos jordmor, husk morgenurin. Her måles fosteret, jordmor sjekker fosterlyden, din vekt og blodtrykk, og man vil også ta rutineblodprøver. Man kan snakke om fødsel, barseltid, amming, flaskemating og babymat. Samtalene vil også handle om hvordan du har det. Du får veiledning i hvordan du kan holde deg og fosteret friskest mulig, og hvor ta kontakt for hjelp om nødvendig. Du får tilbud om Foreldreforberedende kurs og ved behov kan jordmor kan også henvise til fødselsforberedende samtale på sykehuset.
  • Uke 36, 38, 40: Samme type kontroll som de tre siste. I tillegg vil man i uke 36 også sjekke hvordan fosteret ligger i livmoren. Ved eventuelt seteleie blir du henvist videre til fødepoliklinikk.

4 dager over termin vil du få tilbud om trivselskontroll på sykehus av spesialisthelsetjenesten. Herfra vil sykehuset overta oppfølgingen.

Tilbud under graviditet

Det gjennomføres fødsel- og foreldreforberedende kurs månedlig. Kursene foregår på teams og varer ca. to timer. Ta kontakt med helsestasjon eller jordmor for påmelding.

Det gjennomføres temasamlinger for gravide utover høsten. Temasamlingene har som formål å samle gravide, bygge nettverk og snakke om temaer de gravide ønsker å høre mer om. Temasamlingene foregår på Arena. Mer informasjon kommer. 

 

Oppfølging etter fødsel

Ta kontakt med din jordmor eller helsestasjonen som du tilhører når dere reiser hjem fra sykehuset for å avtale barselbesøk (hjemmebesøk av jordmor). Du får tilbud om et barselbesøk i løpet av de tre første døgnene etter hjemreise. Du får også tilbud om besøk av helsesykepleier senest 10 dager etter fødselen.

Videre oppfølging skjer på helsestasjonen. Barnet har rett til regelmessige undersøkelser og kontroller fram til det er fem år. Her kan du lese mer om helsestasjonen.

Det skjer store endringer med mors kropp og følelser i barseltiden. Du kan få tilbud om konsultasjon med råd og veiledning om din helse etter fødsel (etterkontroll).

Les mer på helsenorge.no:

På helsestasjonen kan du få råd og veiledning om prevensjon. Om du ønsker, kan du snakke med jordmor om seksuell helse, kropp og familieplanlegging. Du kan også ta opp behov for innsetting av langtidsvirkende prevensjon (spiral og P-stav).