Moss kommune

Renovasjonsteknisk norm

Renovasjonsteknisk norm beskriver krav og løsninger for å oppnå tilfredsstillende oppsamlings- og innsamlingsløsninger i kommunen.

Normen gir råd om kommunens håndtering av avfallsspørsmål i plan- og byggesaker. Den er et verktøy for utbyggere og kommunene til å stille riktige funksjonskrav i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og behandling av byggesøknad for bolig eller fritidsbolig. Normen skal bidra til å sikre rasjonell og funksjonell drift av renovasjonsløsningene.

Normen av april 2022 erstatter Renovasjonsteknisk avfallsnorm av 2013.

Renovasjonsteknisk norm - 2022 (PDF, 2 MB)

På MOVAR sine nettsider finner du brosjyrer og monteringsanvisning for bunntømte avfallsbeholdere.