Moss kommune

Forskrift om husholdningsavfall

Moss kommune har en lokal forskrift om håndtering av husholdningsavfall.

Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig og miljømessig renovasjonsløsning for boligeiere i Moss. Forskriften handler om kildesortering, oppbevaring, innsamling og transport av avfall fra alle husstander i Moss.

Forskriften er politisk vedtatt.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall