Snakk om rus med barn og ungdom før 17. mai og sommerferien

Vi går nå inn i en periode med mer fri og ferie. 17. mai er rett rundt hjørnet og sommerferien på vei, og begge deler er tidspunkter hvor vi ser at unge kan eksperimentere med alkohol for første gang. 

Moss kommune og Politiet oppfordrer foresatte og andre voksne om å snakke åpent med barn og unge om farene ved alkohol og andre rusmidler. Ungdataundersøkelsen viser at ungdom ofte lytter til råd fra voksne de stoler på.

Synlige voksne på 17. mai

På nasjonaldagen samles mange ungdommer for å feire, og noen drikker alkohol. Erfaringer fra tidligere år viser at noen mindreårige drikker alkohol på offentlige steder som parker og strender. Vi ber foresatte og voksne om å snakke med ungdommene, og være observante og tilgjengelige for å støtte ungdommene ved behov.

Rusmidler blant ungdom

Alkohol er fortsatt det mest brukte rusmiddelet blant ungdom, men også hasj er tilgjengelig og potensielt sterkere enn før. E-sigaretter, som inneholder nikotin, kan raskt føre til avhengighet. På fester og sammenkomster kan ungdom få tilgang på disse, og også andre rusmidler. Snakk med ungdommene deres om de mulige farene ved å ruse seg.  

Sikkerhet under russetoget

Russetoget trekker til seg mange tilskuere, inkludert barn. Det er fint minne barn om at de ikke skal kaste ting på dem som går i toget, da det kan føre til skader og farlige situasjoner. 

Positive aktiviteter i sommerferien

Hjelp ungdommen din med å finne positive aktiviteter i sommerferien. Vi oppfordrer alle til å bry seg om egne ungdommer og ungdom i nærmiljøet gjennom å være synlige og trygge voksne. 

Er du bekymret for ungdom som bruker rus? 

Du kan kontakte:

  • kommunetorget i Moss kommune: 69 24 80 00. Vi kan veilede, og sette deg i kontakt med rett tjeneste i kommunen. Vi minner også om skolehelsetjenesten på den enkelte skole og helsestasjon for ungdom: Helsestasjon for ungdom           
  • fastlegen
  • barneverntjenesten: 69 24 80 00
  • barnevernvakta (kveld/helg): 950 59 217
  • legevakt: 116 117
  • Politiet: 02800