Nasjonal transportplan og riksvei 19

Fredag 22. mars la samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sammen med fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025-2036. I fremleggelsen til samferdselsministeren kom det fram at riksvei 19 i Moss ikke er omtalt i NTP 2025-2036. 

Nasjonal transportplan (NTP) er planen som presenterer hva som er regjeringens transportpolitikk.

Riksvei 19 må sikres plass

Ordfører Simen Nord utenfor Moss rådhus.  - Klikk for stort bildeOrdfører i Moss, Simen Nord.

I Moss er det full politisk enighet knyttet til riksvei 19, og kommunestyret er samstemte om at prosjektet må inn i NTP.

- Personlig er jeg skuffet over at riksvei 19 ikke ligger inne, og hadde en sterk forhåpning om at den var prioritert inn i NTP. Som ordfører skal jeg på vegne av mossesamfunnet bruke tiden fram til stortingsbehandlingen i juni svært godt, og gjøre alt jeg kan for at riksvei 19 får en plass i NTP. Det er full enighet ikke bare i kommunestyret i Moss, men også i fylkeskommunen og regionen om at den må prioriteres, sier ordfører Simen Nord.

-  Nå må alle gode krefter mobilisere, bruke kontaktene sine, og jobbe opp mot Stortinget og behandlingen der, tilføyer Nord.

Ordføreren legger til at riksveien ikke bare er en lokal transportåre, men dekker også transportstrømmer fra Vestfold, Telemark, Agder og Sør-Vestlandet som skal videre ut i Europa og tilbake. I tillegg dekker den også trafikkstrømmer nordover i Norge for å unngå strekningen gjennom Oslo sentrum.

Må sikre planmidler

For Moss kommune er det avgjørende for framdriften at det blir sikret nok planmidler til å gjennomføre en rask utarbeidelse og behandling av kommunedelplan for riksvei 19. I dag er det båndlagt store arealer i Moss i påvente av at planen skal bestemme trasevalg for veien.