Hjemmesykepleien får nytt felles telefonnummer fra 2. april 2024

Hjemmesykepleien vil fra 2. April 2024 få et felles telefonnummer på dagtid ukedager, der vil det bli tastevalg for å komme til din avdeling.

Telefonen vil bli besvart fra kl. 9-12, samt fra kl. 13-14. Det nye telefonnummeret vil erstatte det tidligere nummeret til kontoret. 

Det nye nummeret er : 40 40 83 00

Det er samme ansvarsnummer til hver enkelt avdeling på kveldstid (15-22), helg og helligdager:
Nord: 96 09 16 77
Sentrum 1: 96 09 16 82
Sentrum 2: 96 09 16 99
Jeløy 1 + 2: 96 09 17 31
Rygge 1: 99 41 11 96
Rygge 2: 99 20 42 07