Moss kommune

Gullsporen i kommunevåpenet

Gullsporen og beslag oppbevares i dag hos Kulturhistorisk museum. Gullsporen og beslag av Kulturhistorisk museum. CC BY SA 4.0 Copyright: Kulturhistorisk museum  Vil du vite litt mer om gullsporen i kommunevåpenet til Moss? 

Gullsporen i kommunevåpenet ble funnet på gården Rød ved Værne Kloster i 1872. Sporen er fra vikingtiden, og funnet  er uten paralleller i det norske vikingtidsmaterialet. Du finner gullsporen i kommunevåpenet til den nye kommunen. 

Men hva er egentlig en gullspore?

Det er kanskje ikke så lett å se for seg hva en gullspore er. Ta en kikk på kommunevåpenet til Moss? I kommunevåpenet er det bilde av en buet gjenstand med en stjerne øverst i gull. Det er en ridespore.  

Det neste du må se for deg er en ridder, og bak på hælen på støvelen sin har han en metallbøyle, ikke så ulik bøylene cowboyen bruker når de rir sine hester. Gullsporen som ble funnet på Rød i Rygge er fra vikingtiden. Den har ingen stjerne, men den har hatt en pigg av jern som har rustet bort. Men

Hva forteller gullsporen oss?

At gullsporen ble funnet på Rød kan fortelle oss litt om gården og Rygge i vikingtiden. Antagelig må det ha bodd en storkar, enten en høvding eller en annen høytstående person her - fordi det er ikke hvem som helst som har råd til en spore av gull. Men akkurat hvem som har eid den, og hvor han eller hun har bodd vet vi heller ikke. Funnet av gullsporen og spor etter menneskene i landskapet som gravrøyser, gravhauger og bosetningsfunn tyder på at det har vært en rik kultur i Rygge i jernalder og vikingtid. 

Hvorfor ble den funnet der?

Hvorfor gullsporen ble funnet akkurat på Rød, vet vi ikke. Kanskje ble sporen mistet av en reisende storkar på hest? Eller var det tyvgods som ble gjemt? Sporen har antagelig også vært en vakker halvpart av et par. Hvor den andre sporen er, vet vi heller ikke. Kanskje ligger den i jorda et sted og vil bli funnet av fremtidens generasjoner? Jeg ønsker meg iallefall en DeLorean for å kunne dra tilbake til fortiden og finne svarene. 

Tekst: Eileen Jahren Eriksen, Østfoldmuseene

Gullsporen på Moss by- og industrimuseum

 

Kilder:
https://snl.no/Gullsporen