Fredningsområde for hummer i Moss

Fra 1. oktober 2020 innføres det et nye fredningsområde for hummer. I Moss er dette området Mossesundet (se kartutsnitt).

I fredningsområdene er det forbudt å fiske med redskap som kan fange hummer. – Vedtaket har bare positive effekter for en sårbar hummerbestand, sier Siri Meling, regiondirektør i Fiskeridirektoratet region Sør.

 

 

 

 

 

Positive effekter ved fredningsområder:

  • Forskning i fredningsområdene viser positive effekter på bestanden av hummer i områdene.
  • Det er betydelig flere og større hummer i fredningsområdene. Alders- og størrelsessammensetningen av bestanden vil også bli mer naturlig siden fisketrykket fjernes.
  • Hummeren er større og hunnene bærer dermed flere og større egg, noe som igjen gir flere og større larver med bedre evne til å overleve.
  • De større hunnene bærer oftere egg. Studier på eksisterende fredningsområder har vist at man kan forvente opp mot en tredobling i produksjonen av egg og larver i disse områdene sammenlignet med fiskede områder.
  • Hummerlarver driver med strømmene og bidrar dermed til rekrutteringen utenfor fredningsområdene.
  • Det foregår en viss utvandring av større hummer fra fredningsområdene. Dette kan ha positive effekter på fisket utenfor.

I oktober 2022 er det utført en kartlegging av hummer i fredningsområdet i Mossesundet. Arbeidet gjøres i forbindelse med oppdatering av naturmangfoldplanen til Moss kommune. Rapporten fra kartleggingsarbeidet er klar i januar 2023.