Moss kommune

Moss kommune arrangerte onsdag 18. januar en skikkelig hedersfest i Samfunnssalen for å feire og hylle den innsatsen både enkeltpersoner, organisasjoner og andre aktører i mossesamfunnet legger ned for oss.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 16. februar, klokken 13.00.

Tips og råd fra Mosseregionens legevakt.