Omvalget til fylkestinget i Østfold er i gang, og i løpet av to dager har ganske nøyaktig 2447 mossinger avlagt sin stemme i forhåndsstemmelokalene – en skikkelig pangstart , sier kommunikasjonssjef og valgansvarlig Therese Evensen.

Kjenner du en ildsjel som fortjener litt ekstra oppmerksomhet?

Frivillighetens dag markeres på Frivillighetens hus tirsdag 5. desember. 

 I valgstyrets møte 3. november ble det bestemt hvor og på hvilke tidspunkter du kan stemme i forhåndsstemmeperioden 13. november til 24. november.

Moss kommune skal dele ut kulturpris, kulturstipend og kommunal oppmerksomhet til mesterskapsvinnere.  Vi trenger deres forslag til kandidater til kulturstipend, og at mesterskapsvinnere tilhørende Moss melder fra til oss.

Nå gjør vi det billigere buss å kjøre buss i hele Moss. Samtidig viderefører fylkeskommunen gratisbussen på Jeløy.

Målet med planen er å øke trafikksikkerheten for de som bor og ferdes i Moss kommune. Det er et særlig fokus på tiltak for myke trafikanter. Trafikksikkerhetsplanen legger føringer for hvordan Moss kommune skal jobbe videre med trafikksikkerhetsarbeidet i planperioden. Frist for høringsinnspill er 15. desember 2023.