Sisterhood

Jentegruppa er et tilbud for jenter i alderen 13-21 år.
Gruppa møtes fast en gang i uken, hvor det holdes temakvelder med holdningsskapende arbeid, drama øvelser og kreative aktiviteter.
Andre ganger er det aktiviteter som kino, gjesteforelesere, spa-opplevelse, film og mat, Yoga og selvforsvarskurs. 

Tilbudet er gratis!