Moss kommune

Sisterhood

Jentegruppa er et tilbud for jenter i alderen 13-21 år.
Gruppa møtes fast en gang i uken, hvor det holdes temakvelder med holdningsskapende arbeid, drama øvelser og kreative aktiviteter.
Andre ganger er det aktiviteter som kino, gjesteforelesere, spa-opplevelse, film og mat, Yoga og selvforsvarskurs. 

Tilbudet er gratis!

Kontaktinformasjon

Telefon: 96096232
E-post: familieteam@moss.kommune.no
Åpningstid: 08.00 - 15.45 / 08.00 - 15.00

Når gruppa møtes for første gang skrives det en kontrakt de blant annet lover å behandle alle jenter i Sisterhood  med respekt, og å ikke fortelle noen utenfor gruppa om det man får vite om de andre jentene i gruppa.

Aktivitetene skal fungere som en positiv gulrot samt en mulighet til å oppleve noe nytt og gi mulighet til samhold. 

Sisterhood vil motivere unge jenter til å ha sunne holdninger og verdier. Vi vil styrke jenters selvfølelse og lære dem å sette tydelige grenser og si nei til selvdestruktiv oppførsel.

Gjennom dialog og aktiviteter ønsker vi å fremme jentenes empati, og lære dem å verne om seg selv, så vel som andre mennesker.

Foreldre og ungdommer vil få beskjed gjennom skolen om når, og for hvilket trinn de skal være i Sisterhood grupper. 

Gruppa følger skoleruta i fht. fridager og blir lagt rett etter skoletid.

Ta gjerne kontakt for spørsmål på telefon 96096232