Utskifting av vannmålere

Moss kommune vil fra og med mars 2022 sette i gang med masseutskifting av vannmålere i bolighus, hytter og næringsbygg. Rørleggerfirmaet Bravida AS har oppdraget med utskiftingen, og arbeidet vil foregå områdevis, over en periode på fire år.

Hva betyr dette for deg?

Når det nærmer seg tiden for utskifting av vannmålere i ditt område vil du motta et brev fra Moss kommune. Rørleggerfirmaet Bravida AS er ansvarlig for arbeidene som skal utføres, og vil 14-7 dager i forveien sende ut SMS til hver enkelt abonnent med tidspunkt for avtale om utskiftingen i ditt hus. Du aksepterer SMS-en med å bekrefte med «ok». Dersom foreslått tidspunkt ikke passer må du ta kontakt med Bravida for ny avtale. Når arbeidet skal utføres, må én i bygget ditt være hjemme for å gi rørleggeren tilgang til vannmåleren. Rørleggerne som kommer til deg skal kunne vise legitimasjon fra Moss kommune på oppfordring.

Etter utskiftingen til fjernavleste vannmålere vil du ikke lenger trenge å sende inn manuell avlesning av vannmåleren. Vannmålerne vil allikevel avregnes en gang i året ved årsoppgjøret, slik som det er i dag. 

Det er ingen direkte kostnader for deg for utskiftingen av vannmåleren som blir utført av Bravida AS. Kostnaden dekkes inn gjennom vann- og avløpsgebyrene.

Dersom ny vannmåler ikke lar seg installere 

Utskiftingen fra gammel til ny vannmåler skal i utgangspunktet skje uproblematisk da alle abonnenter skal ha et røranlegg som er tilrettelagt for vannmåling.

Hvis Bravida på bakgrunn av tekniske eller bygningsmessige hindre ikke får byttet vannmåleren din når de er hos deg, må du avtale ny tid for utskifting. Du som abonnent er ansvarlig for at utskiftingen lar seg gjøre i ditt hus. (Forskrift vann og avløpsgebyrer § 4.4). 

Informasjon om de nye fjernavleste vannmålerne

Type vannmålere som skal installeres er Sensus iPerl som er innkjøpt fra Axflow. De smarte vannmålerne sender data om vannforbruket til kommunens avlesningsutstyr via radiokommunikasjon. Vannmålerne gir oss mulighet til å innhente informasjon fra logg vedrørende store avvik som lekkasje og rørbrudd på eiendommens forbruk. Denne informasjonen innhentes i ettertid. Kommunikasjonen mellom vannmålerne og kommunens avlesningsutstyr er kryptert, og dataene er ikke tilgjengelige for uvedkommende. Dataene skal brukes til fakturering av vannforbruk, og til å sikre kvalitet på levering og optimalisering av distribusjonsnettet. Dataene blir ikke brukt til å kartlegge informasjon om enkeltindivider.

Målerne er CE-merket og oppfyller derfor alle europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling.

Mer informasjon om vannmåleren Sensus iPERL | AxFlow.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til oss om utskifting av vannmålerne, og hva dette vil si for deg, kan du kontakte oss på 69 24 80 00, eller sende oss en e-post kommunetorget@moss.kommune.no 

Har du spørsmål om avtalen din med montøren som skal komme til deg, så kan du ta direkte kontakt med Bravida på 952 66 001

Tips til hvordan du kan redusere vannforbruket

Ved å  ha et bevisst forhold til eget vannforbruk kan du redusere avgiftene til vann i din husholdning. Slik reduserer du vannforbruket: 

  • Sett på oppvaskmaskin og vaskemaskin når de er fulle. Her er det mye vann å spare.
  • Skru av vannet mens du pusser tennene.
  • Vann planter utendørs med kanne i stedet for hageslangen. I beste tilfelle kan du samle opp regnvann til vanning av blomster og planter!
  • Steng av stoppekranen hvis du planlegger et lengre opphold borte fra hjemmet.
  • Har du kondens på rør eller hører susing kan det være lurt å sjekke i tilfelle lekkasje.
  • Fiks kraner som drypper og toalett som renner.