Borgerlig vigsel

Ønsker dere å gifte dere i Rådhuset, har dere mulighet til å bli viet i det vakre nye vigselsrommet vårt. 

Både ordfører og varaordfører har gjennom lov myndighet til å vie, men det vil også bli mulighet til å bli viet av politisk nøytrale personer fra administrasjonen.

Moss kommune tilbyr gratis borgerlig vigsel for alle som ønsker å benytte seg av vigsling i Moss. Ansatte i Moss kommune må påregne å være vitner der brudefolket ikke har egne vitner.

Har dere planlagt å gifte dere borgerlig i Moss kommune i 2018-2019 kan dere ta kontakt per epost: post@moss.kommune.no eller ved å ringe 69248000/ 96943306.
Søknadsskjema er dessverre ikke tilgjengelig i perioden 11. desember - 2. januar. Ta kontakt på mail eller telefon dersom det ikke kan vente til 2. januar.

Moss kommune ønsker dere til lykke med dagen og fremtiden!