Borgerlig vigsel

Ønsker dere å gifte dere i Rådhuset, har dere mulighet til å bli viet i det vakre nye vigselsrommet vårt. 

Både ordfører og varaordfører har gjennom lov myndighet til å vie, men det vil også bli mulighet til å bli viet av politisk nøytrale personer fra administrasjonen.

Moss kommune ønsker dere til lykke med dagen og fremtiden!